Skip to content

Projekty unijne

„RIWAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt pn. 

 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz wyników prac B+R w spółce RIWAL celem podniesienia poziomu
konkurencyjnego przedsiębiorstwa na rynku stolarki otworowej.

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5.2

 

Cele i planowane efekty projektu:

 

Obecnie jest już zakończony proces certyfikacji przeprowadzonej przez Centrum Techniki Okrętowej drzwi przeznaczonych na drogi ewakuacyjne co pozwoliło nam na wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego produktu w postaci wielofunkcyjnych drzwi 1 i 2-skrzydłowych RIWAL ANE o unikalnych parametrach techniczno-użytkowych.

 

Ponadto przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowa hali produkcyjnej, zakup zaplecza technicznego oraz specjalistycznego oprogramowania, które pozwolą na wdrożenie w spółce RIWAL  również szereg innych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie do oferty firmy między innymi udoskonalonego produktu w postaci fasad aluminiowych oraz nowej usługi dokonywania obliczeń statycznych.

 

 

Wartość projektu : 3 086 316,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 129 140,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 1.03.2019 – 30.06.2020.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od: Bartosz Rzepka tel. 600 279 029

Copyright © 2019 Riwal Sp. z o.o. All rights reserved

Realizacja: ARTFUL